jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470
Tip fajla Naziv Datum Velicina Akcija
Izmenjen Plan javnih nabavki za 2023. godinu 2023-12-26 253 KB Preuzmi
Izmena Pravilnika o bližem uređenju postupka nabavke na koje se zakon ne primenjuje 2023-05-29 508 KB Preuzmi
Pravilnik o bližem uređenju postupka nabavke - zakon se ne primenjuje 2023-05-29 3568 KB Preuzmi
Plan javnih nabavki za 2023. godinu 2023-03-16 294 KB Preuzmi
Izmene i dopune Pravilnika o bližem uređenju postupka javne nabavke 2022-11-22 1364 KB Preuzmi
Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke 2022-03-16 6853 KB Preuzmi
Plan javnih nabavki 2022 2022-01-21 262 KB Preuzmi
Izmenjena verzija plana javnih nabavki 4 2021-10-29 306 KB Preuzmi
Izmenjena verzija plana javnih nabavki 3 2021-07-28 289 KB Preuzmi