jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470

U službi građana više od 30 godina.

Ono na čega smo veoma ponosni je da smo i dalje jedno od najuspešnijih preduzeća na teritoriji opštine Novi Bečej. Da održavamo jedan od najlepših obala u Vojvodini, imamo preko 15 hiljada zadovoljnih klijenata.
Ono što nas razlikuje od drugih:

  • Kvalitet.
  • Efikasnost.
  • Cena.

Trudićemo se da ispunimo sva očekivanja. Tamo gde je bilo propusta nastojaćemo da popravimo. Tamo gde smo dobri da održimo kvalitet. To jedino možemo uz Vašu pomoć i razumevanje.

Sertifikati

SRPS ISO 9001:2015

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Sertifikat za pružanje komunalnih usluga po delatnostima:

  • Vodovod i kanalizacija
  • Distribucija prirodnog gasa
  • Uredjenje i odrzavanje zelenila i cistoce na javnim povrsinama
  • Pogrebne usluge
  • Pijacne usluge
  • Veterinarska higijena
  • Obracun i naplata usluga

sertifikat

Najnovije Vesti

Trudimo se da Vas obaeštavamo o aktuelnim i budućim planovima, obavezama koje nam nadolaze...