jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470

Održavanje javnih zelenih površina i površina javne namene je posao koje preduzeće obavlja tokom cele godine. Ostvareni su značajni rezultati u uređenju javnih površina i ozelenjavanju površina u naseljenim mestima.

Preduzeće godišnje u proseku proizvede i zasadi 45.000 rasada sezonskog cveća na površini od 750 m² u Novom Bečeju, 145 m² u Kumanu, 223 m² u Novom Miloševu i 120 m² u Bočaru. Postavi prosečno 280 saksija na kandelabrima i 45 piramida sa cvećem, vrši košenje javnih zelenih površina (89.345,70 m2 ) i vrši orezivanje drvoreda.

 

18000

Korisnika vode, gasa..

521

Projekata koje smo uspešno realizovali

15

Radnika spremni da u svakom trenutku pomognu i otklone svaki kvar.

Najnovije Vesti

Trudimo se da Vas obaeštavamo o aktuelnim i budućim planovima, obavezama koje nam nadolaze...