jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470

Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Novi Bečej u okviru svoje delatnosti održava

15 bunara, približno 155.50 km distribucione mreže različitih profila i

materijala.

Preduzeće obavlja sledeće poslove iz oblasti vodosnabdevanja:

  •  Snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda;
  • Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije;
  • Staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema;
  • Praćenje stanja vodnih objekata.

Ukupan broj priključenih subjekata na vodovodni sistem iznosi 8.554.

18000

Korisnika vode, gasa..

521

Projekata koje smo uspešno realizovali

15

Radnika spremni da u svakom trenutku pomognu i otklone svaki kvar.

Najnovije Vesti

Trudimo se da Vas obaeštavamo o aktuelnim i budućim planovima, obavezama koje nam nadolaze...