jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470
Tip fajla Naziv Datum Velicina Akcija
Statut 2021-06-11 480 KB Preuzmi
Program poslovanja preduzeća za 2022. godinu 2022-05-06 1464 KB Preuzmi
Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa 2022-05-06 535 KB Preuzmi
Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 2022-06-30 357 KB Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za 3. kvartal 2022-10-31 0 KB Preuzmi
Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 2022-12-02 363 KB Preuzmi
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti 2023-01-12 433 KB Preuzmi
Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu 2023-01-12 1182 KB Preuzmi
Cenovnik JP Komunalac Novi Bečej za 2023. godinu 2023-01-12 338 KB Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za 4. kvartal 2022. godine 2023-01-31 0 KB Preuzmi
Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 2023-04-19 364 KB Preuzmi
Odluka o izmeni i dopuni cenovnika JP "Komunalac" Novi Bečej za 2023. godinu 2023-09-28 4146 KB Preuzmi
Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu cenovnika JP "Komunalac" Novi Bečej za 2023. godinu 2023-09-28 229 KB Preuzmi
Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje 2023-09-28 363 KB Preuzmi