jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470
CENA PRIKLJUČKA NA VODOVODNU MREŽU
Cena: 28.980,00 RSD

Uslovi plaćanja:

Prilikom zaključenja ugovora 2.415,89 dinara
Ostatak duga na 11 jednakih mesečnih rata po 2.415,00 dinara

CENA PRIKLJUČKA NA KANALIZACIONU MREŽU U NOVOM BEČEJU
Cena: 50.780,75 RSD

Uslovi plaćanja:

Prilikom zaključenja ugovora 17.780,75 dinara
Ostatak duga na 11 jednakih mesečnih rata po 3.000,00 dinara

CENA PRIKLJUČKA NA GASNU MREŽU U NOVOM BEČEJU
Cena: 78.876,00 RSD

Uslovi plaćanja:

Prilikom zaključenja ugovora 30.876,00 dinara>
Ostatak duga na 11 jednakih mesečnih rata po 4.000,00 dinara

CENA PRIKLJUČKA NA GASNU MREŽU U KUMANU
Cena: 85.344,00 RSD

Uslovi plaćanja:

Prilikom zaključenja ugovora 37.344,00 dinara
Ostatak duga na 12 jednakih mesečnih rata po 4.000,00 dinara