jp.komunalac@yahoo.com Besplatana info linija: 0800-108-023 Centrala: +381(0)23 772-470

JP “Komunalac“ Novi Bečej distribuira gas na sledećim objektima:

  •  Distributivni gasovod naseljenog mesta Novi Bečej

  • Distributivni gasovod naseljenog mesta Kumane

  • Ukupna dužina distributivne mreže iznosi 121.158 km.

Ukupan broj priključenih subjekata na gasovodni sistem iznosi 2364.

18000

Korisnika vode, gasa..

521

Projekata koje smo uspešno realizovali

15

Radnika spremni da u svakom trenutku pomognu i otklone svaki kvar.

Najnovije Vesti

Trudimo se da Vas obaeštavamo o aktuelnim i budućim planovima, obavezama koje nam nadolaze...