1 / 3
Tiski kej
2 / 3
Tiski kej
3 / 3
Tiski kej

Adresa preduzeća:
Slobodana Perića 163.
Novi Bečej 23272

Broj rešenja agencije:
2057/2005 od 14.02.2005. god.
Matični broj: 08285063
PIB: 101431620

Tekući računi:
AIK banka: 105-6500448-50
Vojvođanska banka: 355-1007437-46
Banca Intesa: 160-161224-46
NLB banka: 310-200678-64

Copyright © Branislav Korovljev 2018. All rights reserved.